ชีวิตในโรงเรียน

Broad-based enrichment inspired by life 

เราเชื่อว่าบทเรียนเสริมคุณค่าจะช่วยยกระดับการเรียนรู้โดยรวมของนักเรียนของเรา เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้นผ่านบทเรียนดนตรี กีฬา ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน การทำอาหารและการเตรียมอาหาร ตลอดจนการฝึกโยคะและการเจริญสติ 

The children will also acquire a much broader understanding of various cultures and develop self-discipline. Students will be given the opportunity to harness their potential and exercise their creativity and imagination through various mediums.

A pedagogy based on multifaceted inquiry 

A pedagogy based on multifaceted inquiry 

Learning happens when children explore, ask questions, discuss their ideas, and reflect on their actions and experiences.
Classroom environments are based on inquiry, curiosity, discussion, exploration of interests, interaction with peers, care for the environment, and exposure to social and cultural differences. Lesson plans are flexible and are designed to adjust to and meet each student’s specific needs and interests.

The environment as a Living classroom 

Learning spaces should promote exploration, inquiry, creativity, and love for nature. We put a premium on creating a conducive learning environment that inspires children to ask questions, make discoveries, create, and advocate for nature. A student’s learning space is not limited to the four walls of a classroom. Instead, the whole Laguna is the learning environment, with its forests, gardens, lakes and numerous activity and recreational spaces. 

Gallery Activities

The children will also acquire a much broader understanding of various cultures and develop self-discipline. Students will be given the opportunity to harness their potential and exercise their creativity and imagination through various mediums.

School Calendar

May 2024
16Term 1/2024 starts
June 2024
14Dental Checkup
22Teacher Appreciation Event (Wai Kru Day)
July 2024
21Parent Teacher Meeting 1/2024
August 2024
4Fire Drill
11Thai Mother’s Day – Walk Rally
September2024
4SILK Excursion 1
11SILK Excursion 2
25Parent Teacher Meeting 2/2024
October 2024
1-31School Break
November 2024
4Term 2/2024 Starts
December 2024
22Christmas’ Event
25Christmas Day
January 2025
1New Year’s Day
13Children’s Day
February 2025
23Diversity day
March 2025
21Graduation Ceremony
28School Year Ends
31School Break
May 20255
1-14School Break

* The latest version will be updated soon.

Scroll to Top