ชีวิตในโรงเรียน

Broad-based enrichment inspired by life 

เราเชื่อว่าบทเรียนเสริมคุณค่าจะช่วยยกระดับการเรียนรู้โดยรวมของนักเรียนของเรา เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้นผ่านบทเรียนดนตรี กีฬา ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน การทำอาหารและการเตรียมอาหาร ตลอดจนการฝึกโยคะและการเจริญสติ 

The children will also acquire a much broader understanding of various cultures and develop self-discipline. Students will be given the opportunity to harness their potential and exercise their creativity and imagination through various mediums.

A pedagogy based on multifaceted inquiry 

A pedagogy based on multifaceted inquiry 

Learning happens when children explore, ask questions, discuss their ideas, and reflect on their actions and experiences.
Classroom environments are based on inquiry, curiosity, discussion, exploration of interests, interaction with peers, care for the environment, and exposure to social and cultural differences. Lesson plans are flexible and are designed to adjust to and meet each student’s specific needs and interests.

The environment as a Living classroom 

Learning spaces should promote exploration, inquiry, creativity, and love for nature. We put a premium on creating a conducive learning environment that inspires children to ask questions, make discoveries, create, and advocate for nature. A student’s learning space is not limited to the four walls of a classroom. Instead, the whole Laguna is the learning environment, with its forests, gardens, lakes and numerous activity and recreational spaces. 

Gallery Activities

The children will also acquire a much broader understanding of various cultures and develop self-discipline. Students will be given the opportunity to harness their potential and exercise their creativity and imagination through various mediums.

School Calendar

May
8-12Preparation classes for K.1
15Semester 1/2023 starts (all level)
June
6Cleaning Community - World Environment Day
29Teacher Appreciation Day
July
14Oral health check - up
27 Kids Market
August
11Mother's Day
30Kids Market
September
21Educational field trip
22Science Camp
October
5-6English Camp
1-31School Break
November
1Semester 2/2023 starts (all level)
3Parent AGM
December
22Christmas events
29New year celebration
January
12Children"s Day
16Fire Drills
February
22Diversity day
March
8Little Sout activities
14School year ends
15Graduation Ceremony
Scroll to Top