การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

ลากูน่า ภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมสมดุลชีวิตของการทำงานและการทำกิจกรรมเพื่อความสุขและความเพลิดเพลิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างกำลังใจในทุกๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่ม เช่น การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swim), Bangtao Night Fishing Game และการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การเอาตัวรอดหรือว่ายน้ำสอนให้เด็กรู้จักวิธีเอาตัวรอดในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในสระว่ายน้ำหรือในมหาสมุทร เด็กในชุมชนชายทะเลจะว่ายน้ำไม่เป็นได้อย่างไร? แต่หลายคนทำไม่ได้ ลากูน่า ภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะเห็นว่าไม่มีเด็กๆ คนไหนกลัวน้ำ แต่เคารพในสุขภาพของมหาสมุทรและแม้กระทั่งการเล่นในและรอบ ๆ สระว่ายน้ำ เราทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีโอกาสที่จะช่วยตัวเองได้หากพวกเขาพบว่าตัวเองมีปัญหาในทะเล เราให้บทเรียนการฝึกว่ายน้ำฟรีแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยมากเป็นลำ ดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 2,018,700 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 4,486 คน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลความชื่นชมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองประธานบริหารสภากาชาดไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ลากูน่า ภูเก็ต ที่อุทิศตนและมุ่งมั่นในการบริจาคโลหิตกาชาดมาอย่างยาวนาน

Scroll to Top