ความยั่งยืน

ลากูน่าภูเก็ตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชน

เครือข่ายโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน มอบงานให้คนในท้องถิ่นและสรรสร้างไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์สำหรับผู้เข้าพักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ในการส่งมอบบริการ ลากูน่าเปลี่ยนผลกำไรกลับเป็นการมุ่งเน้นที่แรงจูงใจอย่างมีจริยธรรมในธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในธุรกิจของเราที่จะส่งมอบผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูอ่าวบางเท ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมืองดีบุกและถูกประกาศโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้เป็น “เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าจะมีศักยภาพในการพัฒนา” — ลากูน่า ภูเก็ต ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน

ลากูน่าภูเก็ตได้ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานด้วยการจ้างงานที่เป็นธรรมและผลประโยชน์ที่รอบด้านอย่างต่อเนื่อง และยังรักษาคำมั่นสัญญาต่อชุมชนผ่านความสัมพันธ์ของชุมชนและความพยายาม CSR

ชุมชนสัมพันธ์และโครงการ CSR ของลากูน่า ภูเก็ต ถูกจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อต่อไปนี้:-

  1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  2. ความเท่าเทียมทางสังคม
  3. ส่งเสริมการศึกษา
  4. การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา
  5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม