Asia's Finest Destination Resort

Media Releases

ลากูน่า ภูเก็ต เปิดตลาดนัดส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

Media Release
05-Jan-2012

คาแนลวิลเลจ ลากูน่า ภูเก็ต ช้อปปิ้ง แปรสภาพเป็นตลาดนัด ถนนคนเดินทุกบ่ายและเย็นของวันพฤหัสบดี  หวังสร้างประสบการณ์อันแปลกใหม่แก่แขกที่เข้าพักในรีสอร์ทและคนในท้องถิ่น

ถนนคนเดินนี้ประกอบไปด้วยร้านค้าอันหลากหลายกว่า 50 ร้าน ขายสินค้าศิลปะท้องถิ่นและงานฝีมือ เสื้อผ้า ของที่ระลึก ขนมและเครื่องดื่มมากมาย

ผู้ขายจะจดทะเบียนภายใต้สินค้า OTOP ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีรายได้จาการขายสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านงานศิลปะและงานฝีมือ

"ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบไทยดั้งเดิมในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและคนในท้องถิ่นของเรา เพื่อที่จะช่วยรักษาทักษะและวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขา" คุณชุรีพร มานะบุตร รองผู้ช่วยผู้จัดการคาแนลวิลเลจ ลากูน่า ภูเก็ต ช้อปปิ้ง กล่าว

ตลาดนัด ลากูน่า ภูเก็ต จะเปิดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15.00 น. – 20.00 น. เป็นต้นไปโดยมีการแสดงดนตรีไทยดั้งเดิมและดนตรีร่วมสมัย เช่นเดียวกับการการแสดงจากเด็กนักเรียนในท้องถิ่น

LHC Elite Card

DID YOU KNOW?

Laguna Holiday Club is part of the Laguna Phuket Destination Resort.
Learn more about Laguna Phuket

LEARN MORE

CONTENT FOR DOWNLOAD

Fun Times Magazine Current Edition Cover

Fun Times Magazine
(Acrobat PDF Format)
Volume 12,Jan - Jun 2009