Asia's Finest Destination Resort

Media Releases

ลากูน่า ภูเก็ต เปิดตลาดนัดส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

Media Release
05-Jan-2012

คาแนลวิลเลจ ลากูน่า ภูเก็ต ช้อปปิ้ง แปรสภาพเป็นตลาดนัด ถนนคนเดินทุกบ่ายและเย็นของวันพฤหัสบดี  หวังสร้างประสบการณ์อันแปลกใหม่แก่แขกที่เข้าพักในรีสอร์ทและคนในท้องถิ่น

ถนนคนเดินนี้ประกอบไปด้วยร้านค้าอันหลากหลายกว่า 50 ร้าน ขายสินค้าศิลปะท้องถิ่นและงานฝีมือ เสื้อผ้า ของที่ระลึก ขนมและเครื่องดื่มมากมาย

ผู้ขายจะจดทะเบียนภายใต้สินค้า OTOP ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีรายได้จาการขายสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านงานศิลปะและงานฝีมือ

"ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบไทยดั้งเดิมในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและคนในท้องถิ่นของเรา เพื่อที่จะช่วยรักษาทักษะและวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขา" คุณชุรีพร มานะบุตร รองผู้ช่วยผู้จัดการคาแนลวิลเลจ ลากูน่า ภูเก็ต ช้อปปิ้ง กล่าว

ตลาดนัด ลากูน่า ภูเก็ต จะเปิดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15.00 น. – 20.00 น. เป็นต้นไปโดยมีการแสดงดนตรีไทยดั้งเดิมและดนตรีร่วมสมัย เช่นเดียวกับการการแสดงจากเด็กนักเรียนในท้องถิ่น